OVERHEIDSBEROEPEN (OV)

Jurist (rechter, officier van justitie, griffier) WO

Planoloog, stedenbouwkundige HBO/WO

Brandweerofficier, brandweerman MBO

Marechaussee (ook voor meisjes!) MBO/HBO/WO

(Onder-) Officier landmacht MBO/HBO/WO

(Onder-) Officier luchtmacht MBO/HBO/WO

(Onder-) Officier Koninklijke Marine MBO/HBO/WO

Manschappen Koninklijke Marine MBO

Politieagent MBO

Beveiligingsbeambte MBO

Rechercheur bij de politie HBO

Forensisch onderzoeker HBO