Beroepenlijst:
 
CONOMISCHE SECTOR (EC)
GEZONDHEIDSZORG (GZ)
CREATIEF CULTURELE SECTOR (CC)
COMMUNICATIE (CO)
HORECA EN TOERISME (HT)
LOGISTIEK EN VERKEER (LO)
ONDERWIJS EN ONDERZOEK (OO)
NATUUR EN MILIEU (NM)
OVERHEIDSBEROEPEN (OV)
SOCIALE BEROEPEN (SO)
TECHNIEK (TE)
INFORMATIE- EN COMMUNICATIE TECHNOLOGIE (ICT)