Curriculum Vitae

Naam :
Voornamen :
Roepnaam :
Geslacht :
Adres :
Postcode + Woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mail adres:                       stageenwerk@hotmail.com
Geboortedatum- en plaats :
Rijbewijs :
Nationaliteit :
Burgerlijke Staat :

Opleidingen/cursussen   1985 -1989                     LEAO   Algemeen met diploma
                                        1990 -1992                     Cursus Secretaresse Nederlands met diploma, MBO 4 niveau
                                        
1997 - 1998                    Cursus Receptioniste / Telefoniste zonder diploma
                                        2007 heden                   Praktijkdiploma Boekhouden

Ervaring                          Febr. ' 07 Heden          < X BV> bv te Leeuwarden
                                        Functie:                            Medewerkster debiteurenadministratie
                                       
 Werkzaamheden:              verantwoordelijk voor het beheer van debiteuren van de 29 locaties die de groep bezit. Zowel                                                                                 de locale- als de salesdebiteuren. Nabellen van openstaande posten.Betalingen verwerken en                                                                                 het aanmaansysteem beheren.Overzichten verzorgen voor de regio managers na wekelijks                                                                                 overleg en overzichten maken voor de sales buitendienst.

                                       Juli ' 06 Sept.               06 Elektrotechnische groothandel < X BV > te Sneek
                                       Functie:                             Administratief medewerkster
                                     
  Werkzaamheden:               het verzorgen van de complete debiteurenadministratie,orders invoeren, archiveren en                                                                                 factureren. Het verzorgen van de in- en uitgaande post. En daarnaast het aannemen van de                                                                                 telefoon en het helpen van klanten aan het loket met betalingen.

                                      Mei ' 06 Juli 06             < X BV> te Leeuwarden
                                      Functie:                             Administratief medewerkster
                                    
  Werkzaamheden:               het administratief verwerken van betalingen die niet automatisch door het systeem verwerkt zijn                                                                                en op de tussenrekening staan. Deze moeten nog handmatig van de cli ë ntrekening worden                                                                                afgeboekt.

                                      Febr. '04 Mei 06           <X BV> te Leeuwarden
                                      Functie:                              administratief medewerkster
                                   
   Werkzaamheden:                het administratief afhandelen van digitaal aangeleverde verhuisgegevens in SAP. Ook was ik                                                                                 werkzaam in de probleembox, waarin de spoedverzoeken komen te staan. Hiervoor is enige                                                                                 kennis van het werk vereist. Het werk / denkniveau voor deze functie is MBO+/HBO

                                      Febr. 03 Febr. '04        <X BV > te Harlingen
                                      Functie:                              administratief medewerkster
                                  
   Werkzaamheden:                invoeren en factureren van orders, telefoon, verzorgen van uitgaande post, contact met                                                                                debiteuren en crediteuren, maandelijks mailing verzorgen, dagstaten van vertegenwoordigers                                                                                bijhouden, debiteuren-beheer

                                    Apr. 02 Febr. 03          <X BV> te Leeuwarden
                                    Functie:                                administratief medewerkster
                                   
Werkzaamheden:                   invoeren en factureren van orders, telefoon, gastvrouw, archiveren, correspondentie,                                                                                 verzorging van uitgaande post, contact met debiteuren en crediteuren

                                    Febr. 99 Mrt. 02          <X BV> te Harlingen
                                    Functie:                                receptioniste-telefoniste / medewerkster bedrijfsbureau/ bestuursfunctie in                                                                                 personeelsvereniging
                                    
Werkzaamheden:                  telefoon, gastvrouw, in- en uitgaande post verzorgen, correspondentie, contact met debiteuren                                                                                 en crediteuren, archiveren, algemene assistentie van het bedrijfsbureau

                                    Mei 98 Febr. ' ' 99         <X BV> te Leeuwarden
                                    Functie:                               administratief medewerkster
                                    
Werkzaamheden:                 invoeren van rood licht- en snelheidsovertredingen, contact met burgers via telefoon,                                                                                correspondentie

                                    Nov. 97 Mei 98          <X BV> te Leeuwarden
                                    Functie:                               administratief medewerkster
                                    
Werkzaamheden:                ophalen van aanvragen voor leningen bij de telefonisten en die voorzien van het benodigde                                                                                foldermateriaal en vervolgens deze versturen

                                    Aug. 95 Sept. 97         <X BV> te Leeuwarden
                                    Functie:                               verkoopster / kassière / medewerkster informatiebalie
                                    
Werkzaamheden:                 bedienen van de kassa, bestellen van artikelen, verhuren van gereedschappen, contact met                                                                                crediteuren en debiteuren

                                    1990 - 1996                        Diverse functies in verkoop en administratie

Talenkennis               Nederlands, Engels, Duits

Persoonlijk                 Accuraat, klantvriendelijk, flexibel, stress-bestendig, leergierig, sociaal ingesteld, vrolijk.

Vaardigheden            Ik kan werken met SAP, Word, Excel, Exact, Hotelware, Outlook, en heb al met veel verschillende computerprogramma ' s                                    gewerkt die speciaal voor dat specifieke bedrijf gemaakt zijn

Referenties               <X BV> te Leeuwarden
                                   Dhr. <voor letter en achternaam>
                                   <telefoon nummer>

 
 
 
 
 
PRINTEN