Antisemitisme

Antisemitisme staat voor een vijandige bejegening of haat jegens joden. Zoals bekend heeft het joodse volk een lange geschiedenis van vervolging en onderdrukking. De term antisemitisme is voor het eerst gebruikt aan het eind van de negentiende eeuw en is destijds reeds in verband gebracht met rassentheorieën; er werd gesproken over het joodse ras dat bovendien als minderwaardig werd beoordeeld. De uiterste consequentie van dit antisemitisme was de uitroeiing van circa zes miljoen Europese joden in concentratiekampen door het Nazi-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de oorsprong van de afwijzing van joden wel in het jodendom als godsdienst lag, zijn joden daarna dus als volk vervolgd en onderdrukt. Antisemitisme is dus zowel discriminatie op grond van religie als een vorm van racisme en is daarom een apart genoemde discriminatiegrond. Na de Tweede Wereldoorlog is het antisemitisme niet verdwenen; van tijd tot tijd zijn er ook in Nederland oplevingen van haat tegen joden. Sommige rechts-extremistische groepen zijn antisemitisch en sommige voorvallen zijn uitgesproken antisemitisch. Voorbeelden hiervan zijn schendingen van (grafstenen op) joodse begraafplaatsen en bekladding van synagogen (joodse gebedshuizen) en gebouwen van joodse organisaties. Met name wanneer spanningen tussen bevolkingsgroepen oplopen, bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog of de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001, speelt ook antisemitisme weer op. Antisemitische voorvallen worden geregistreerd door anti discriminatie bureaus en door het Centrum Documentatie en Informatie Israël (CIDI) die de cijfers tevens aanlevert aan onderzoeksinstellingen die antisemitisme wereldwijd in kaart brengen. Net als voor de adb's geldt voor het CIDI dat er sprake is van onderrapportage: er doen zich meer gevallen van antisemitisme voor dan wordt geregistreerd. Op de site van het CIDI ( www.cidi.nl ) staan de antisemitisme rapporten over de afgelopen jaren.

 
 
 
 
 
PRINTEN