Geslacht

Bij discriminatie wegens geslacht gaat het om ongelijke behandeling van een persoon omdat diegene een vrouw of man is, terwijl het er in de betreffende situatie niets toe doet of het een vrouw of een man betreft. Niet altijd, maar wel vaak gaat het om achterstelling van vrouwen - geen minderheidsgroepering, maar wel een groep die een lange geschiedenis heeft van een minderwaardige status en een zeer beperkte toegang tot de macht. Nog niet zo lang geleden waren vrouwen zelfs in de wetgeving officieel niet gelijkwaardig aan mannen. De regelgeving over het huwelijk is hiervan een illustratie. De juridische relatie tussen man en vrouw in het huwelijk is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Die regelgeving, waarvan de oudste versie dateert van 1838, wordt bij tijd en wijle aangepast aan de herziene opvattingen over de rolverdeling tussen de echtgenoten. Het is nog maar bijzonder kort geleden dat de handelingsonbekwaamheid van de vrouw is opgeheven. Een vrouw werd in juridische zin handelingsonbekwaam als ze trouwde. Dit betekende dat een gehuwde vrouw zonder toestemming van haar man geen koop- of arbeidsovereenkomst kon aangaan, geen geld kon opnemen of storten bij de bank en zelfs geen abonnement op een krant of tijdschrift kon nemen. Voor de dagelijkse uitgaven voor de huishouding werd zij verondersteld toestemming van haar man te hebben. De handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen werd opgeheven met ingang van 1 januari 1957. Dit is relatief kort geleden; voor jongeren van wie de grootouders in Nederland wo(o)n(d)en, geldt dat de kans groot is dat zij er mee te maken hebben gehad. En een dame die nu in de tachtig is en jong getrouwd was, is zelf nog jarenlang handelingsonbekwaam geweest voor de wet.
In de wet- en regelgeving is nu de gelijke behandeling van mannen en vrouwen vastgelegd. In de praktijk komen er soms nog situaties voor waarin er toch onderscheid wordt gemaakt. Vooral op de arbeidsmarkt (functieniveau, salaris) blijkt de achterstandspositie van vrouwen moeilijk structureel weg te werken.

 
 
 
 
 
PRINTEN