Handicap
Het woord handicap behoeft enige toelichting. Wanneer belangenorganisaties spreken over gehandicapten, gaat het in de smalle definitie om de maatschappelijke hinder die mensen met een functiebeperking door een ziekte of aandoening ondervinden door die functiebeperking. Het aantal mensen met een ziekte of aandoening is veel groter dan het aantal mensen dat volgens deze definitie gehandicapt wordt genoemd. In het dagelijks taalgebruik wordt er wel vaak gesproken over gehandicapten.
In het algemeen wordt gezegd dat ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking een functiebeperking heeft. Mensen met een functiebeperking worden op allerlei terreinen met ongelijke behandeling en uitsluiting geconfronteerd. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van discriminatie, dus van ongelijke behandeling op grond van in dit geval een handicap of ziekte die er in de betreffende situatie niet toe doet. Per 1 december 2003 is er een nieuwe wet van kracht die discriminatie op grond van een functiebeperking moet voorkomen en bestrijden: de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Het is een aanvulling op de Algemene Wet Gelijke Behandeling in de vorm van een "aanbouwwet": in eerste instantie verbiedt de wet ongelijke behandeling van mensen met een chronische ziekte of handicap bij arbeid en beroep, beroepsonderwijs en in het openbaar vervoer. Later kunnen hier andere terreinen aan worden toegevoegd.
Een van de organisaties die zich sterk maakt voor deze zaak, is de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). Dit is de koepel van organisaties van mensen met een chronische ziekte of een handicap. Centraal in alle activiteiten van de CG-Raad staat het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische ziekte of een handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Collectieve belangenbehartiging en ondersteuning en service aan de lidorganisaties zijn de twee belangrijkste taken van de CG-Raad. Meer informatie staat op de website van de CG-Raad ( www.cg-raad.nl ).

 
 
 
 
 
PRINTEN