Levensovertuiging
Als levensovertuiging geldt een op een godsdienst lijkende existentiële opvatting over de betekenis van het bestaan en de wijze waarop moet worden geleefd. Anders dan bij een godsdienst staat er geen god of opperwezen centraal, maar is er wel sprake van een samenhangend geheel aan fundamentele opvattingen over het bestaan. Een voorbeeld van een dergelijke overtuiging is het humanisme. Dit is een levensovertuiging die ervan uitgaat dat mensen in staat zijn en ook in staat gesteld moeten worden om zelf zin en vorm te geven aan hun bestaan. Die levensovertuiging heeft maatschappelijk vorm gekregen in een humanistische beweging, al zijn er verschillen met de meeste andere georganiseerde levensbeschouwingen. Maar net als bij religieuze levensbeschouwingen kan er zich een situatie voordoen waarbij er onterecht onderscheid wordt gemaakt op grond van levensovertuiging. Zowel in het wetboek van strafrecht als in de Algemene Wet Gelijke Behandeling is deze grond van discriminatie expliciet verboden. In de praktijk komen er bij de anti discriminatie bureaus niet veel klachten binnen over discriminatie op grond van levensovertuiging; minder dan één procent van het totaal aan meldingen of klachten.

 
 
 
 
 
PRINTEN