Politieke overtuiging
In de wetsartikelen in het wetboek van strafrecht die discriminatie verbieden wordt politieke overtuiging niet als discriminatiegrond genoemd. Dit komt voort uit het basisprincipe de vrijheid van meningsuiting niet teveel te beperken en ruimte te laten voor het politieke debat. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling is politieke overtuiging echter wel opgenomen. Hier kan men zich op beroepen als er bijvoorbeeld bij het vervullen van een vacature ten onrechte eisen worden gesteld aan politieke voorkeuren. Alleen in een aantal beschreven situaties is dit wel toegestaan, bijvoorbeeld als het gaat om een vacature bij een politieke partij waarbij de toekomstige werknemer geacht wordt het standpunt van de partij uit te dragen.
Scheldpartijen, bedreigingen of zelfs geweld op grond van (vermeende) politieke overtuiging komen wel voor, bijvoorbeeld aan het adres van politici of organisaties die een politieke signatuur hebben of lijken te hebben. Anti discriminatie bureaus registreren dergelijke voorvallen als discriminatie op grond van politieke overtuiging.

 
 
 
 
 
PRINTEN