Amtenaar

Er komen 3 mannen solliciteren voor een baan.
“Kunt u tot 10 tellen?” vraagt de directeur aan de eerste.
Eerste man telt: “10-9-8-7-6-5-4-3-2- 1.”
Directeur: “Wat heeft u hiervoor gedaan?”
Eerste man: “Ik heb bij de NASA gewerkt.”
Directeur: “Dat verklaart een hoop.”
De tweede man telt op dezelfde vraag: “2-4-6-8-10-1-3-5-7- 9.”
Directeur: “Wat heeft u hiervoor gedaan?”
Tweede man: “Ik ben postbode geweest.”
Directeur: “Dat verklaart een hoop.”
De derde man: “1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, BOER-VROUW-HEER-AAS.”
Directeur: “Wat heeft u hiervoor dan toch gedaan?”
“Ik was ambtenaar”  

 

 
 
 
 
 
PRINTEN