Windows sneltoetsen
Toetsencombinatie
Functie
Windows toets
Startmenu openen
Wintoets + E
Windows verkenner openen
Wintoets + F
Zoekfunctie openen
Wintoets + M
Minimaliseert alle openstaande vensters
Wintoets + R
Uitvoeren openen
Wintoets + F1
Helpfunctie Windows openen
Wintoets + Ctrl + F
Computer zoeken openen
Wintoets + Tab
Volgende knop in taakbalk selecteren
Wintoets + Shift + Tab
Vorige knop in taakbalk selecteren
Wintoets + D
Alle vensters minimaliseren
Wintoets + M
Alle vensters minimaliseren
Wintoets + Pauze
Systeemeigenschappen openen
F1
Helpfunctie actief venster
F2
Naam item wijzigen
F3
Zoeken vanuit huidige map
F4
Adresbalk selecteren
F5
Scherm verversen
F6
Naar volgend tabblad gaan
F10
Menubalk in venster activeren
Alt
Menubalk in venster activeren
Alt + Enter / dubbelklikken
Toon eigenschappen map
Alt + Esc
Items doorlopen in de volgorde waarin ze zijn geopend
Alt + Tab
Schakelen tussen geopende items
Alt + Shift + Esc
Schakelen naar volgend actief venster
Alt + Spatiebalk
Systeemmenu van actief venster weergeven
Alt + Spatiebalk + N
Het actieve venster minimaliseren
Alt + F4
Actief venster sluiten
Alt + Pijl Links
Naar vorige weergave
Alt + Pijl Rechts
Naar volgende weergave
Alt + Onderstreepte letter in menu
Bijbehorende opdracht in menu uitvoeren
Alt + Print Scrn
Het actieve venster op het Klembord zetten
Print Scrn
Scherm op het Klembord zetten
Wintoets + Print Scrn
Scherm op het Klembord zetten
Backspace
Naar bovenliggende map
Delete
Item naar prullenbak verplaatsen
Tab
Naar volgende optie gaan
Esc
Huidige taak annuleren
Ctrl + A
Alle items selecteren
Ctrl + C
Items kopiëren
Ctrl + X
Items knippen
Ctrl + V
Items plakken
Ctrl + Z
Ongedaan maken
Ctrl + F
Zoeken vanuit huidige map
Ctrl + G
Ga naar functie openen actief programma
Ctrl + N
Nieuwe map openen
Ctrl + O
Openen map
Ctrl + P
Map printen
Ctrl + S
Map bewaren
Ctrl + bestand slepen
Bestand kopiëren
Ctrl + Shift + bestand slepen
Snelkoppeling maken
Ctrl + Tab
Naar volgend tabblad gaan
Ctrl + F4
Actief programma sluiten
Ctrl + Esc
Startmenu openen
Shift + Delete
Item direct verwijderen
Shift + F10
Snelmenu item weergeven (rechter muisknop)
Shift + CD / DVD lade sluiten
Automatisch afspelen niet toepassen
PRINTEN