Wat is CV ( Curriculum Vitae) (Levensloop)

Het CV is een middel om doelgericht informatie te geven over jezelf. Het is jouw visitekaartje als werkzoekende.Op basis van je cv beslist de werkgever of hij jou uitnodigt voor een gesprek. Werkgevers willen een CV zien waaruit naar voren komt wat de kandidaat kan, hoe effectief hij of zij is en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek. Het cv geeft een duidelijk overzicht van je persoonlijke gegevens, je gevolgde opleidingen en cursussen, je (werk)ervaring en hobby's. Het cv heeft net als de sollicitatiebrief als doel jezelf zo goed mogelijk te presenteren, zodat je op gesprek mag komen.

Wat moet je melden in een CV

 • Persoonlijke gegevens
 • Opleiding (relevante opleidingen en/of cursussen)
 • Werkervaring (relevante loopbaangegevens)
 • Overige informatie (persoonskenmerken, vaardigheden en talenkennis)
 • Hobby's
Deze informatie kan in verschillende vaten worden gegoten. Voor sollicitanten met opleiding en werkervaring die voor 80% of meer aansluiten bij de functie-eisen is een (A-) CHRONOLISCH CV een goede formule. Mensen die bepaalde kwaliteiten en vaardigheden willen benadrukken t.b.v. een andere richting in hun loopbaan of een andere sector, hebben baat bij een FUNCTIONEEL CV. Voorbeelden van deze soorten cv's zijn in dit werkboek opgenomen.

Wat staat er goed in een CV (Tips voor de lay Out van het cv )

 • Gebruik hetzelfde lettertype en lettergrootte als in de sollicitatiebrief:
 • Kies voor een helder lettertype
 • Gebruik hetzelfde papier:
 • Kantlijnen en uitrafelen zoals in de sollicitatiebrief:
 • Hanteer duidelijke kopjes;
 • De lengte van het cv beperken tot hooguit drie A4-tjes.
 • Gebruik duidelijke blokken met kopjes,,
 • Laat voldoende ruimte voor aantekeningen van de lezer,

Wat staat er niet goed in een CV

 • Maak uw CV niet te lang. (maximum twee pagina's)
 • Afkortingen
 • Overdrijven
 • Noem geen referentie zonder toestemming

Getuigschrift:

 • Dat is een verklaring van je werkgever dat je gedurende een bepaalde periode bij hem in dienst bent geweest. Je werkgever is wettelijk verplicht jou een getuigschrift uit te reiken als je daar om vraagt.

Referenties:

 • Soms willen werkgevers van iemand anders horen hoe je functioneert, wat voor iemand je bent, wat je sterke en zwakke punten zijn etc. In dat geval verzoeken ze je om een aantal referenties op te geven. Nooit ongevraagd iemand op te geven als referentie.
 • Referentie moet jou goed kennen en van wie je weet dat ze positieve dingen over je kunnen vertellen

Tips betreffende de inhoud van het cv

 • Een cv moet objectief lijken, dus bijvoorbeeld geen “ik” en “mijn”. Bij de functieomschrjving gaat het om verantwoordelijkheden die bij de functie horen en niet om de persoon (“ik was verantwoordelijk voor
 • Selecteer relevante gegevens.
 • Een cv is flexibel, d.w .z. aangepast aan de functie-eisen en vaardigheden die gevraagd worden. De één noemt het sjoemelen, de ander accenten verleggen. Als uit een advertentie blijkt dat de organisatie kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, benoem dan als eerste punt bij de opsomming van de werkzaamheden bijvoorbeeld:
  -zorgdragen voor de kwaliteit van de productie.
 • Beschrijf de werkzaamheden/taken puntsgewijs, en begin met een werkwoord (—plannen van de productie bijhouden van de voorraad grondstoffen etc.).
 • Beschrijf de werkzaamheden beknopter naarmate het verleden verder weg ligt.
 • Verwoord complexe onderwerpen eenvoudig en helder. Ben zuinig met vakjargon.
 • Benoem zaken positief en actief.
 • “Lever bewijzen” van de genoemde professionele vaardigheden in voorbeelden van geleverde prestaties.
 • Ondersteun prestaties die genoemd worden door resultaten. Bijvoorbeeld:
  “Leidinggeven aan een team van zes software specialisten voor een project. Het budget bedroeg xxx euro en leverde binnen één jaar een productiviteitsstijging van 30% op”.
PRINTEN