De gerichte sollicitatiebrief: voorbeelden van openings- en slotzinnen

Openingszinnen die je kunt gebruiken:
• Naar aanleiding van uw advertentie in “De Krant” van (datum) jl. stuur ik u hierbij mijn sollicitatiebrief.
• Afgelopen zaterdag attendeerde een collega mij op uw advertentie in “De Krant” van (datum). Ik was meteen    enthousiast, want dit is precies de baan die ik zoek.
• Met belangstelling las ik de advertentie in “De Krant” van (datum) jl., waarin u aangeeft op zoek te zijn naar een    (functie).
• Graag kom ik in aanmerking voor de functie van (functie) zoals die genoemd wordt in “De Krant” van (datum) ji.
• Naar aanleiding van uw advertentie in “De Krant” van (datum) jl., laat ik u weten belangstelling te hebben voor de    functie van (functie).
• Met belangstelling nam ik kennis van de vacature voor (functie) in “De Krant” van (datum) jl.
• Zeer geïnteresseerd las ik uw advertentie in “De Krant” van (datum) jl., waarin u een (functie) vraagt. De informatie   die ik van (naam medewerker) kreeg heeft mijn belangstelling voor de vacature verder vergroot.
• Hierbij solliciteer ik naar de functie van (functie) die u noemde in uw advertentie van (datum) in “De Krant”.
• Geïnteresseerd las ik de advertentie in “De Krant” van (datum) jl., waarin u naar voren brengt op zoek te zijn naar    een (functie).
• Toen ik uw advertentie voor de functie van (functie) in “De Krant” van (datum) jl. las, raakte ik zo enthousiast dat ik    direct besloot te reageren.

Slotzinnen die je kunt gebruiken:

• Gezien mijn interesse in uw bedrijf en mijn enthousiasme voor de functie zou ik graag mijn sollicitatie mondeling    toelichten.
• Zoals u gelezen hebt lijkt de vacature mij zeer aantrekkelijk. Graag zou ik dan ook voor een kennismakingsgesprek    worden uitgenodigd.
• Gezien mijn belangstelling voor de functie zou ik graag nader kennis met u willen maken.
• De vacature spreekt mij bijzonder aan. Ik hoop dan ook een uitnodiging te krijgen voor een kennismakingsgesprek.
• Graag zou ik met u een gesprek willen hebben omdat ik bijzonder geïnteresseerd ben in deze vacature bij (naam    bedrijf).
• Graag zou ik voor een nadere kennismaking worden uitgenodigd om mijn sollicitatie mondeling toe te kunnen lichten.
• Ik hoop de kans te krijgen mijn sollicitatie in een persoonlijk gesprek met u toe te lichten.
• Vanzelfsprekend ben ik beschikbaar om mijn sollicitatie toe te lichten.
• Graag zou ik in een gesprek met u van gedachten willen wisselen over mijn kandidatuur voor deze functie.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
PRINTEN