Tips betreffende de inhoud van de sollicitatiebrief

Houd inje voorhoofd dat uit de brief spreekt wat je te bieden hebt voor het bedrijf. Dus niet wat het bedrijf jou oplevert (korte reistijd, goede arbeidsvoorwaarden, studiemogelijkheden et cetera).

Voor open sollicitatiebrieven geldt ook:
Maak duidelijk wat je wilt doen, waarom je het wil doen, waarom je ervoor geschikt bent en waarom je het voor hen wil doen (4 M).

Tips op een rijtje:
• Volg de instructies uit de advertentie (bijvoorbeeld: handgeschreven brief? solliciteren via Internet? etc.);
• Richt de brief altijd aan iemand persoonlijk, dus bellen als je geen naam hebt;
• Formuleer positief;
• Lees tussen de regels door om uit te vinden welke kwaliteiten benadrukt moeten worden:
• Houd het kort, d.w.z. schrijf concreet datgene wat je wilt zeggen, maak het niet omslachtig;
• Vermijd irrelevante zaken;
• Maak korte zinnen;
• Schrijf in een stijl die aansluit bij je persoonlijkheid;
• Houd rekening met de stijl van de organisatie/advertentie;
• Vermijd zinnen die met “ik” beginnen;
• Gebruik actiewoordenlwerkwoorden;
• Beschrijf de kenmerken die in de advertentie worden genoemd regelmatig in andere bewoordingen;
• Gebruik i.p.v. “Voor meer informatie verwijs ik naar het bijgevoegd cv. Een zin als “Het cv gaat hier dieper op    in.”;
• Ga in op sleutelwoorden uit de advertentie;
• Vermijd afkortingen, met uitzondering van tav. enji. (jongstleden is één woord en krijgt daarom maar één punt)    en algemeen bekende opleidingen;
• Schrap “uitdaging”: personeelsfunctionarissen komen er in om. “Kansen” doen het beter;
• Vermijd negatief op te vatten informatie, zoals “lid van de OR”;
• Tussenhaakjes: tussen de postcode en de woonplaats zijn twee spaties op hun plaats;
• Vermijd populair taalgebruik.

Op de site zijn voorbeelden van sollicitatiebrieven opgenomen.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
PRINTEN