Tips bij de voorbereiding en het schrijven van een sollicitatiebrief
Voordat je aan een brief begint is het zinvol om een vacature-analyse te maken zodat je o.a. adequaat je kemkwaliteiten kunt beschrijven. Als blijkt dat de informatie over de functie- inhoud en de functie-eisen onvoldoende is kan telefonisch informatie bij de Organisatie ingewonnen worden. Meer informatie over het bedrijf is o.a. via Internet te verkrijgen. Dit ter ondersteuning van sterke motivaties.

Informatie die je kunt vragen als je meer wilt weten over

De functie-inhoud:
         Waaruit bestaan de werkzaamheden concreet?
                                         Welke taken hebben het meest gewicht?
                                         Welke werkzaamheden nemen de meeste tijd in beslag?
                                         Wordt er zelfstandig enlof in teamverband gewerkt?
                                         Aan wie ben je verantwoording schuldig?
                                         Wie is aan jou verantwoording schuldig?

De functie-eisen:             Werkervaring? Specifieke werkervaring?
                                         Opleiding? Niveau? Specifieke opleiding?
                                         Specifieke vaardigheden?
                                         Persoonlijke eigenschappen?

Organisatie en afdeling: Soort producten/diensten?
                                         Stabiliteit Organisatie?
                                         Cultuur/werksfeer?
                                         Historie?
                                         Grootte/aantal werknemers?
                                         Welke afdeling?
                                         Plaats van de afdeling binnen de Organisatie?
                                         Grootte van de afdeling/aantal medewerkers?
                                         Standplaats?

Tips voor de lay Out van de sollicitatiebrief

Gebruik één A4:
Wij adviseren neutraal maar zwaarder papier aan te schaffen:
Lettertype: makkelijk leesbaar (bijvoorbeeld Times New Roman. New Roman, CG Times), 12 punten;
Zorg ervoor dat de brief en het cv overeenkomen in lettertype en papiersoort;
Hanteer brede kantlijnen;
Rechts rafelen. dus niet uitljnen
Onderteken met blauwe pen.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
PRINTEN