Het sollicitatiegesprek: vragen ter voorbereiding
Een aantal vragen komt in de meeste sollicitatiegesprekken aan de orde. Neem ze ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek goed door, Het kanje onzekerheid wat wegnemen en je kunt er gemakkelijker over vertellen. En een goed voorbereide sollicitant die zijn sollicitatie kennelijk serieus neemt, maakt een positieve indruk.

Waarom hebt u naar deze functie gesolliciteerd?
Wat trekt u aan in deze baan?
Wat denkt u dat de functie zal inhouden?
Waaruit denkt u dat het werk zal bestaan?
Waarom denkt u geschikt te zijn voor deze functie?
Wat maakt u geschikter dan andere kandidaten?
U bent eigenlijk te licht/te zwaar voor deze functie, wat vindt u daar zelf van?
Wat weet u over onze afdeling?
Bent u bereid vervolgopleidingen te volgen?
Wat trekt u aan in onze Organisatie?
Wat zijn uw sterke kanten? Kunt u daarvan voorbeelden geven?
Wat zijn uw zwakke plekken? Heeft u daar voorbeelden van?
Waaruit bestonden de werkzaamheden van uw laatste baan?
Welke werkzaamheden deed u het liefst?
Aan welke werkzaamheden had u een hekel?
Wilt u eens vertellen hoe uw werkdag eruit zag?
Heeft u wel eens conflicten gehad? Kunt u daar iets meer over vertellen?
Hoe zouden uw collega's u beschrijven?
Wat zou uw chef over u vertellen?
Wat verwacht u van uw leidinggevende?
Wat verwacht u van het bedrijf waar u werkt?
Aan wat voor soort mensen heeft u een hekel?
Welke problemen kwam u in uw werk tegen? Hoe bent u daarmee omgegaan?
Uw loopbaan laat onverwachte wendingen zien. Kunt u daar iets meer over vertellen?
U bent langere tijd werkloos geweest. Hoe kwam dat? Wat heeft u in die periode gedaan?
U bent vaak van baan veranderd. Wat zijn daar de redenen voor geweest?
Wat doet u in uw vrije tijd?
Wat doet u aan uw conditie?
U bent ontslagen. Wat is daarvan de reden? Wat vindt u van de situatie bij uw vorige werkgever?
U moet weg wegens reorganisatie. Waarom u en niet uw collega?
Wat voor andere sollicitaties heeft u nog lopen?
Kunt u iets meer over uzelf vertellen?
Wat hoopt u uiteindelijk bij ons bedrijf te bereiken?
Welke salarisverwachtingen hebt u?
Hebt u bewust gekozen voor uw opleiding?
Welke vakken vond u leuk en welke niet?
Waarom heeft u u opleiding niet afgemaakt?
Waarom heeft u zo lang over uw opleiding gedaan?
Wat vond u de grootste uitdaging in uw laatste baan?
Op welke prestaties bent u het meest trots?
Wat ervaart u als uw grootste mislukking? Hoe heeft u dat opgelost?
U heeft weinig ervaring, hoe denkt u dat te kunnen compenseren?
Met wat voor soort mensen werkt u het liefst samen?
Met wat voor soort mensen hebt u moeite?
Wat weet u van onze Organisatie?
Welk beeld heeft u van ons bedrijf?
Hoe stelt u zich deze functie voor?
Wat voor moeilijkheden denkt u in de baan tegen te komen?
Wat is de reden van uw sollicitatie?
Wat voor type mens bent u?
Hoe gaat u met spanning op het werk om? Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Vertelt u eens over uw hobby's.
Hoe bent u in samenwerking met andere mensen?
Bent u gevoelig voor kritiek?
Hoe reageert u op onverwachte situaties? Heeft u daar een voorbeeld van?
Wat verwacht u van uw leidinggevende?

 
PRINTEN