Het sollicitatiegesprek: vragen die je zelf zou kunnen stellen

Over de organisatie:

Hoe is de Organisatie opgebouwd?
Kunt u mij iets vertellen over de doelstelling, de productenldiensten, de afzetmarkt etc.
Wie zijn de belangrijkste klanten van uw bedrijf?
Zijn er mogelijkheden omje verder te kunnen ontwikkelen?

Over de afdeling:

Hoeveel mensen werken er op de afdeling?
Heb je ook contact met andere afdelingen?
Met hoeveel mensen werk ik samen?
Hoe zijn de taken verdeeld?
Kunt u mij wat vertellen over de sfeer, hoe mensen met elkaar omgaan?
Aan welke eisen moet de nieuwe medewerker voldoen om goed in het team te passen?
Ik zou graag een rondleiding willen krijgen, is dat mogelijk?

Over de functie:

Wat is de kern van de functie of wat zijn de hoofd- en bij taken?
Heeft u een functieomschrij ving?
Welke verantwoordelijkheden horen bij de functie?
Wat zijn de doelstellingen op korte termijn en op lange termijn?
Wat zijn de eventuele moeilijkheden in het werk?
Is er een inwerkperiode en wie neemt de begeleiding op zich?
Kunt u mij wat meer vertellen over het opleidingsbeleid?

Over de vacature:

Hoe is de vacature ontstaan?
Zijn er ook interne kandidaten voor deze functie?

Over de sollicitatieprocedure:

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure verder en wanneer denkt u de beslissing te nemen?  
PRINTEN