Solliciteren via Internet

Zowel de sollicitatiebrief als het curriculum vitae kunnen in dezelfde opzet hun weg via Internet bewandelen. Van belang is dan wel dat je dagelijks je e-mail leest om een eventuele uitnodiging tijdig te lezen.

Het is natuurlijk belangrijk dat de ontvanger je e-mail kan ontcijferen. Gebruik dan ook Word for Windows, XP of Vista. Je kunt altijd bellen of je bericht is aangekomen. Voor de zekerheid kun je de brief en het cv via de post nazenden.

Via Internet wordt uit de betreffende Organisatie altijd iemand persoonlijk aangeschreven. De brief en het cv worden afzonderlijk als bijlage toegezonden. Een kort bericht geeft dat aan.

Bijvoorbeeld:

Betreft: sollicitatie naar de functie van administratief medewerker

Geachte heer Jan Jansen,

Gezien mijn belangstelling voor de vacature heb ik mijn sollicitatiebrief en curriculum vitae afzonderlijk in bijlagen aan u toegezonden.

Met vriendelijke groet,

(Naam sollicitant)

Bijlage
Sollicitatiebrief

Bijlage
Curriculum vitae

 
PRINTEN