Enige vacaturebronnen nader toegelicht
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
Je kunt je bij het CWI laten inschrijven als werkzoekende. Inschrijving is zelfs verplicht als je werkloos bent en voor een uitkering in aanmerking wilt komen. Het CWT kan hulp bieden bij het zoeken naar een passende baan. Je kunt er ook zelf zoeken naar vacatures.
Werkgevers moeten hun vacatures melden bij het CWI. Via de bemiddelaar van het CWI kun je informeren naar het bedrijf dat de vacature aanbiedt en of de vacature voor jou wellicht geschikt is. Het CWI is vrij toegankelijk. Ook werkgevers die op zoek zijn naar geschikte kandidaten voor vacatures hebben toegang tot het databestand. Het is mogelijk dat jouw gegevens in het databestand t.b.v. werkgevers worden opgenomen. Vraag ernaar.

Uitzendbureaus:
Wil je een tijdelijke baan dan kun je via (veel) uitzendbureaus aan de slag. Soms wordt een tij delijke baan door een Organisatie omgezet in een vaste baan. Ook kun je door een uitzend-/ detacheringsbureau worden uitgezonden voor lange tijd.

Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat uitzendbureaus bemiddelen voor vaste banen. Houd er dan rekening mee dat je meestal de eerste twee maanden (de proeftijd) voor het uitzendbureau zult werken en daarna in dienst treedt bij het bedrijf. Er kan dan niet meer een nieuwe proeftijd afgesproken worden.

Bespreek met je begeleider de consequenties van een tijdelijke baan enje strategie voor het benaderen van uitzendbureaus.

Personeelsadvertenties:
Als je een duidelijk beeld hebt van je kwaliteiten en als je geïnventariseerd hebt welke functie in wat voor soort Organisatie je zoekt dan kun je gericht gaan solliciteren op advertenties.

Lees de personeelsadvertentie zeer zorgvuldig. Niet alleen de informatie over de vacature is belangrijk. De informatie over het bedrijf kan jou inzicht geven in onder meer de productenldiensten, de grootte, de visie en de cultuur ervan. Ben kieskeurig bij het uitzoeken van advertenties waar je op schrijft om teleurstellingen te voorkomen. Als je niet goed selecteert is de kans op een afwijzing namelijk groter.

Realiseer je dat een bedrijf hoge eisen stelt. Als je voor minimaal 80% aan die eisen voldoet is het zinvol te reageren. Bedenk daarbij op welke wijze je de gemiste functie-eis kunt compenseren. Bijvoorbeeld door veel ervaring als je de gewenste opleiding niet hebt gevolgd. Verwerk dat in je sollicitatiebrief.

In het volgende hoofdstuk is een vacature analyse opgenomen die je min of meer dwingt kritisch met informatie uit personeelsadvertenties om te gaan zodat je beter kunt solliciteren.

Internet:
Via Internet maken steeds meer organisaties bekend dat zij vacatures hebben. Op de websites van grotere bedrijven worden deze vermeld. Behalve de websites van bedrijven en eventueel detacheringsbureaus die je logischerwijze zou bezoeken, kun je ook eens kijken op websites van bijvoorbeeld gemeenten en ziekenhuizen. Deze organisaties bieden een grote verscheidenheid aan wat functies betreft. Misschien zijn er interessante vacatures voor jou te vinden.

Het is ook mogelijk jezelf op Internet aan te bieden als mogelijke kandidaat voor bepaalde functies.
 
PRINTEN